Hotline: 0911985252 Căn hộ 360 Facebook

Tâm điểm an cư ngay trung tâm Thủ Thiêm

Thông tin Căn hộ

Mặt Bằng Tầng 5-6-7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xem mẫu nhà

F5B-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.15 M2 - 74.14 M2 m2

F5B-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.76 - 86.23 m2

F5B-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 75.35 - 69.97 m2

F5B-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 4 PN

Diện tích: 75.45 - 69.99 m2

F5B-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 51.52 - 46.48 m2

F5B-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 86.91 - 79.51 m2

F5B-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 82.54 - 76.28 m2

F5B-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 102.55 - 95.37 m2

F5B-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.49 m2

F5B-10

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.53 m2

F5B-11

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.26 m2

F5A-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.13 - 74.14 m2

F5A-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.76 - 86.23 m2

F5A-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.26 m2

F5A-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.82 m2

F5A-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.49 m2

F5A-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 97.29 - 90.54 m2

F5A-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.71 - 70.61 m2

F5A-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 86.91 - 79.51 m2

F5A-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 51.52 - 46.48 m2

F5A-10

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 75.45 - 69.98 m2

F5A-11

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.22 - 69.97 m2

Mặt Bằng Tầng 8-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem mẫu nhà

F8B-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.13 - 74.16 m2

F8B-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.76 - 86.25 m2

F8B-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.22 - 70.09 m2

F8B-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 75.6 - 70.01 m2

F8B-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 89.15 - 83.66 m2

F8B-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 86.96 - 79.52 m2

F8B-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 82.24 - 76.28 m2

F8B-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 102.85 - 95.37 m2

F8B-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.52 m2

F8B-10

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.82 m2

F8B-11

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.28 m2

F8A-01

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 80.13 - 74.16 m2

F8A-02

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.25 m2

F8A-03

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 94.74 - 86.28 m2

F8A-04

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 79.66 - 73.82 m2

F8A-05

Phòng ngủ: Căn Hộ 1 PN

Diện tích: 56.29 - 51.52 m2

F8A-06

Phòng ngủ: Căn Hộ 3 PN

Diện tích: 97.59 - 90.56 m2

F8A-07

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 76.42 - 70.61 m2

F8A-08

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 86.62 - 79.52 m2

F8A-09

Phòng ngủ: Căn Hộ 2 PN

Diện tích: 86.02 - 79.26 m2

Nhận thông tin dự án

Nhận thông tin chi tiết dự án
Nhận bảng giá dự án
Tham quan thực tế dự án

Add to Home Screen

Nhận thông tin dự án

Quan tâm và tư vấn chi tiết
Quan tâm 2 phòng ngủ
Quan tâm 3 phòng ngủ
https://datxanhplus.com.vn/decapella/
https://datxanhplus.com.vn/decapella/catalog/view/theme/