ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG BÁO GIÁ

Sự kiện Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực

10 - 07 - 2022

Sự kiện Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực

- Thời gian: 10/07/2022

- Địa điểm: Dự án Gem Sky World, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

z3549344316479 df97d1b36fe002 bb828745e18b93 a1ea.jpg

Chủ nhật tuần này, 10/07/2022, mời Quý khách hàng cùng “Trải nghiệm ẩm thực một số quốc gia trong khu vực" tại sự kiện tư vấn cuối tuần tại Nhà điều hành Gem Sky World.

#GemSkyWorld #TinhHoaẨmThực

Tin Liên Quan

https://datxanhplus.com.vn/
https://datxanhplus.com.vn/catalog/view/theme/